H2O

This is the old version of the H2O platform and is now read-only. This means you can view content but cannot create content. You can access the new platform at https://opencasebook.org. Thank you.

Close

Advanced Search

Type

Filter by Keyword or Name

Apply Filter

Profile

Bridgette Waters

Bridgette Waters's Workshop

1 Link Total

  • can ho samland riverside

    03/01/2016 added by Bridgette Waters

    (more)

    <p>đ&acirc;̀u tháng 3/2016, chủ đ&acirc;̀u tư samland chính thức mở bán đợt 2 can ho samland riverside binh thanh. mức giá bán dự ki&ecirc;́n từ 1.5 tỷ/căn, thanh tóa 2.5%/tháng t&ocirc;́t nh&acirc;́t thị trường hi&ecirc;̣n nay. căn h&ocirc;̣ tọa lạc tại mặt ti&ecirc;̀n đường ung văn khi&ecirc;m, qu&acirc;̣n bình thành. quý khách hàng quan taamvui lòng li&ecirc;n h&ecirc;̣. <a href="http://tiendoduan.org/tien-do-du-an-quan-binh-thanh-quan-phu-nhuan/tien-do-can-ho-samland-riverside.html">can ho samland riverside</a></p> (less)